کارگاه گویندگی و فن بیان استاد روزبه ساعتچی

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

در این کارگاه با مهمترین مسائل گویندگی و فن بیان آشنا می شوید.

1
رایگان!