100%
تخفیف

دوره روایت آشوب

دوره روایت آشوب

1- بررسی و تحلیل جنگ ترکیبی دشمن در فتنه اخیر

2- نقش بهائیان در اغتشاشات اخیر کشور

3- جنگ شناختی در عرصه رسانه های فرانو

4- جنگ روایت ها و روایت از پله دوم پدیدارها

5- تاثیر رسانه در شناخت ژنوم های ژئوپلتیک مقاومت

6- تکنیک های اقناع و شیوه های جهت دهی به افکار عمومی

7- ابعاد فطری و حماسی شعارهای ساختارشکنان و اغتشاشگران

8- حقوق زنان و رسانه

9- جنگ هیبریدی با تاکید بر نگاه جمهوری اسلامی ایران

12
259000 – رایگان!
100%
تخفیف

طرح کلی نظام اندیشه اسلامی در قرآن

بدون امتیاز 0 رای
159000 – رایگان!

هدف از مطالعه و تبیین کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، تبیین مباحث اسلام بر مبنای قرآن می‌باشد. این کتاب با مبنا قرار دادن آیات قرآن برای تبیین اصول اعتقادی اسلامی، موجب وحدت آفرینی برای امت اسلامی شده است. در واقع مطالعه این کتاب عاملی در راستای مطالعه هماهنگ و پیوسته مسائل فکری اسلام به عنوان اجزای یک مجموعه واحد، استنباط اصول اساسی اسلام از قرآن، دوری از سلیقه‌ها و نظرت شخصی و در نهایت ارائه نگاهی نو به مفاهیم دینی همچون ولایت است.

7
159000 – رایگان!