دوره به سوی آسمان

دوره به سوی آسمان

1- بررسی ماهیت و تجربه های نزدیک به مرگ و چالش آن با متون دینی

2- معاد و جاودانگی؛ ادله و شبهات

3- چالشها و شبهات برزخ و حیات برزخی

4- تجسم اعمال؛ ادله و شبهات

5- تکامل در آخرت؛ ادله و چالشها

6- شبهات مسئله فرجام غیر مسلمان در آخرت

7- اشکالات و شبهات مسئله خلود در نار

8- تناسخ؛ ادله و شبهات

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
259000 – رایگان!