دوره روایت آشوب

دوره روایت آشوب

1- بررسی و تحلیل جنگ ترکیبی دشمن در فتنه اخیر

2- نقش بهائیان در اغتشاشات اخیر کشور

3- جنگ شناختی در عرصه رسانه های فرانو

4- جنگ روایت ها و روایت از پله دوم پدیدارها

5- تاثیر رسانه در شناخت ژنوم های ژئوپلتیک مقاومت

6- تکنیک های اقناع و شیوه های جهت دهی به افکار عمومی

7- ابعاد فطری و حماسی شعارهای ساختارشکنان و اغتشاشگران

8- حقوق زنان و رسانه

9- جنگ هیبریدی با تاکید بر نگاه جمهوری اسلامی ایران

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
259000 – رایگان!