آموزش نرم افزار پژوهیار

آموزش نرم افزار پژوهیار
– ایجاد کتابخانه استنادی
– افزودن منابع دستی و خودکار
– انتقال کتابخانه های سابق
– اتصال به پایگاه های استنادی
– ارتباط با نرم افزار word
– استناد دهی خودکار

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
100000 – رایگان!