100%
تخفیف

آموزش نرم افزار پژوهیار

بدون امتیاز 0 رای
100000 – رایگان!

آموزش نرم افزار پژوهیار
– ایجاد کتابخانه استنادی
– افزودن منابع دستی و خودکار
– انتقال کتابخانه های سابق
– اتصال به پایگاه های استنادی
– ارتباط با نرم افزار word
– استناد دهی خودکار

4
100000 – رایگان!
100%
تخفیف

آموزش شیوه ی ارجاع دهی به سبک APA

بدون امتیاز 0 رای
159000 – رایگان!

آموزش شیوه ی ارجاع دهی به سبک APA
– معرفی شیوه های مختلف استنناد دهی
– شیوه استناد دهی متعارف در علوم انسانی
– استناد دهی به آثار مختلف
– نحوه ی استناد دهی به چندین نویسنده
– قوانین استناد دهی و اخلاق پژوهشی

4
159000 – رایگان!